Gıda Sektörü

Pomvak Gıda Sektörü

Süt ve süt ürünleri: Süt mamullerinin işlenmesi, vakum altında daha az enerjiyle kaynatılması, sterilizasyon işlemleri, vakumlu yoğurt, ve kaşar peynir üretimi gibi işlemlerde çoğunlukla POM-VAK monoblok tipte su halkalı vakum pompaları kullanılmaktadır. Süt işleme esnasında asit erozyonu sebebiyle paslanmaz esaslı malzemelerin kullanılması tercih edilmektedir.

Salça imalatı: Domates ve biber salçası başta olmak üzere gıdanın içerisindeki suyun buharlaştırılması işlemi vakum altında çok daha kısa sürelerde ve daha az enerjiyle gerçekleşir. Ortamdan su buharı çekildiğinden dolayı su halkalı vakum pompaları kullanılır. Üretim kapasitesine bağlı olarak POM-VAK monoblok veya çift kademeli pompalar kullanılmaktadır. Salçanın pH değerinin asidik ortam değerinde olması sebebiyle pompaların genel aksamlarının( fan, mil, gövde gibi ) paslanmaz çelik olması tercih edilir. Reçel ve şekerleme mamulleri: Reçel, pekmez, şekerli mamuller, bonbon şekerler gibi ürünler vakum altında daha kısa süre ve daha az enerjiyle pişirilirler. Paslanmazdan mamul POM-VAK su halkalı monoblok vakum pompaları bu tür uygulamalarda kullanılmaktadır.

Makarna üretimi: Makarna üretimi esnasında, üründen nemin buharlaştırılarak alınması işlemi sıvı halkalı vakum pompalarıyla gerçekleştirilmektedir. Emme kapasitesinin az olmaması sebebiyle genellikle çift kademeli pompalar kullanılır. Çok yüksek vakum basınçları, hem ürünün daha kaliteli, hem daha açık renkli çıkmasını sağlamasının yanısıra üretim prosesini de hızlandırmaktadır. Bu amaçla, son dönemde yağ halkalı vakum sistemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Özellikle ürün kalitesini doğrudan etkilemesi nedeniyle yüksek vakum basınçlarına ulaşmak, yani mutlak havasız ortama yakın çalışmak gittikçe önem arzetmektedir.

Meyve suyu üretimi: Meyve suyu konsantrasyonu da aynı şekilde vakum altında hızlı ve daha az enerjiyle çalışma imkanları sebebiyle tercih edilmektedir. POM-VAK monoblok tipte su halkalı vakum pompaları orta büyüklükteki kapasitelere yeterli olmakla beraber, yüksek kapasiteli imalatlarda tek kademeli pompalar da kullanılabilmektedir. Portakal suyu gibi asit oranı yüksek meyve suyu imalatında paslanmaz çelik aksamlı pompalar tercih edilmektedir.

Bitkisel yağ üretimi: Bitkisel sıvı yağların üretimi esnasında koku alma denilen deodorizasyon işlemi ile yağ asitlerinin de ortamdan çekilmesi işlemleri rafine edilmesi uygulamalarında vakumun önemi büyüktür. Su halkalı vakum pompaları genel olarak bu uygulamalara cevap vermesine rağmen, çok yüksek vakum basıncı ihtiyacı, bu pompalar yerine buhar jetlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır. Su halkalı vakum pompalarıyla inilebilecek sınırın 33 mbardan 20 mbara kadar değişmesi fakat üreticilerin 8 mbar mutlak vakum ihtiyaçları sebebiyle buhar jet ejektörlerine ihtiyaç duyulmuştur. Fakat, buhar jet ejektörlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olmaları ve son dönemde geliştirilen yağ halkalı vakum sistemlerinin 6 mbar mutlak basınç değerlerine kadar inebilmeleri nedeniyle bu buhar jetleri yerine yağ halkalı vakum sistemleri tercih edilmeye başlanmıştır.

Şeker imalatı: Şeker imalatında şeker rafine tanklarında vakum uygulaması mevcuttur. Şeker fabrikalarındaki üretim kapasiteleri çok yüksek olduğundan ve mutlak basınca yakın değil orta vakum basınçlarında çalışma yeterli olduğundan dolayı tek kademeli su halkalı vakum pompaları kullanılmaktadır. Asidik erozyon sebebiyle paslanmaz çelik aksamlar tercih edilmektedir.

Piliç sektöründe: Kümes hayvanlarının içorganlarının çıkartılması için merkezi vakum sistemlerinden faydalanılmaktadır. Genellikle su halkalı vakum pompaları tercih edilir. Yumurta kaplarının (viol) imalatında, yüksek hava emme kapasitesi istendiğinden tek kademeli pompalar kullanılmaktadır. Fermentasyon ve damıtma işlemleri de vakum altında yapılabilmektedir. Monoblok tipte su halkalı vakum pompaları yeterli olmaktadır.

Gıda ambalajlama: Gıda maddelerinin vakumlu ambalajında yağlı-paletli vakum pompaları kullanılır.