İnşaat Sektörü

Pomvak İnşaat Sektörü

İnşaat sektöründe vakum kullanımının önemi büyüktür. İnşaatlarda kullanılan tuğla, kiremit, yalıtım malzemeleri, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan gaz beton, ytong, kalıp beton gibi ürünlerin hemen hepsi vakum işleminden geçerler.

Tuğla, kiremit sektörü: Henüz çamur halinde iken preslerde ön şekillenmesi yapılan tuğla ve kiremitin bu preslerde neminin çoğu alınmalı, presten çıktıktan sonra şekil bozukluğuna ve firelere müsaade edilmemelidir. Tam burada çok yüksek vakum basıncı ve yeterli kapasite gerekmektedir. Bu uygulamada standart olarak POM-VAK çift kademeli su halkalı vakum pompalarının kullanılmasının yanısıra son yıllarda önemi gittikçe artan ve nemi alırken yüksek vakum basıncı sağlamasının yanısıra su kullanımı da gerektirmeyen YAĞ HALKALI VAKUM SİSTEMLERİ tercih edilmeye başlamıştır.

Yalıtım malzemeleri: İnşaat sektöründeki yaygın EPS kullanımı, bu ürünlerin vakum ile imalatını gerekli kılmaktadır. Çekilen buhar nedeniyle su halkalı vakum pompası kullanılan sektörde, monoblok tipte pompaların yanısıra, merkezi sistem uygulamalarda tek kademeli pompalar kullanılmaktadır. Yoğun buhar çekmesi sebebiyle, merkezi sistemde kullanılan vakum tankının içerisine aktarılan suyu buradan alabilmek amacıyla POM-VAK vakum altı tahliye pompaları kullanılmaktadır.

Kalıp beton imalatı: Ülkemizde de kullanılan tünel kalıp beton uygulamalarının vakum kullanılarak daha az nemli, sık dokulu, mukavemetli olması sağlanmaktadır. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır.

Seramik sektörü: Seramik sektöründe vitra ürünlerin imalatında vakum kullanımı yaygınlaşmaktadır. Seramik ve toprak sektörüne yönelik diyaframlı pompa uygulamalarımız da klepeli sistemler sayesinde çeşitlenmiştir.